Politika bezbednosti

Politika bezbednosti hrane je definisana kao rezultat poslovne politike preduzeća. Primarni zadatak politike bezbednosti hrane je kontinuirano poboljšavanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane ispunjavanjem najviših standarda bezbednosti proizvoda, važećih zakona i propisa, zahteva i očekivanja korisnika, zaposlenih i društva u celini.

© 2016 DeGusta, d.o.o. Sva prava zadržana.